Onderzoek

In en buiten Vlaanderen hebben een pak mensen zich verdiept in de barok in de Zuidelijke Nederlanden. Kunsthistorici, conservatoren, archiefbewaarders, literatoren of chemici gingen op zoek naar niet altijd voor de hand liggende antwoorden op nochtans voor de hand liggende vragen. In deze rubrieken kan u kennismaken met de specialisten die aan deze website hebben meegewerkt. Allen zijn ze actief binnen of in de omgeving van onze partnermusea. Daarnaast zullen we in onze webpublicaties af en toe een tipje van de sluier van het lopende onderzoek lichten. In de rubriek museumbibliotheken ontdekt u de museumbibliotheken van de Vlaamse Kunstcollectie en haar partners.